Kreativ coaching : när det snurrar i bollen por Carl-Axel Hageskog,PG Fahlström

Kreativ coaching : när det snurrar i bollen por Carl-Axel Hageskog,PG Fahlström
Titulo del libro : Kreativ coaching : när det snurrar i bollen
Autor : Carl-Axel Hageskog,PG Fahlström

Descargue o lea el libro de Kreativ coaching : när det snurrar i bollen de Carl-Axel Hageskog,PG Fahlström en formato PDF y EPUB. Aquí puedes descargar cualquier libro en formato PDF o Epub gratis. Use el botón disponible en esta página para descargar o leer libros en línea.

Carl-Axel Hageskog,PG Fahlström con Kreativ coaching : när det snurrar i bollen

Reseña del editor Carl-Axel Hageskog och PG Fahlström presenterar i den här boken sina tankar kring idrottscoaching både när det gäller individuella idrotter och lagidrotter. Avsikten är att deras tankar och funderingar ska inspirera och väcka nya tankar, eftersom coaching är en ständigt pågående process.<> Boken inleds med författarnas syn på coaching och vad de anser vara viktiga fundament för ett framgångsrikt coachingskap där idrottare hela tiden utvecklas, både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I andra delen av boken diskuterar författarna ett antal olika situationer som en coach hamnar i under sitt dagliga arbete. Här tar de upp områden som; synpunkter på laguttagning, förtroendet mellan coach och aktiv, värderingskonflikter, uppträdande vid vinster och förluster, agerande före, under och efter match, när utvecklingen avstannar samt att välja medarbetare. Tankar som väcker tankar Boken vill uppmärksamma komplexiteten i idrottens ledarskap genom att resonera runt idrottscoachens dagliga arbete med dess glädjeämnen, problem och utmaningar. Författarna ger inga färdiga lösningar utan belyser problemställningar från olika håll för att skapa ett underlag för egna funderingar. För att understryka vikten av egna tankar finns rikligt med frågor eller påståenden att själv ta ställning till och som också vill väcka aha-känslor; ”Håller jag med?”, ”Skulle jag gjort annorlunda?”, ”Hur ser policyn ut i min klubb?”, ”Så här har jag aldrig tänkt, det kanske jag ska prova.” Bärande grunder Boken tar fasta på ett antal bärande grunder för framgångsrik coaching: att möta idrottaren där hon är och lära känna varje specifik individ att jobba med idrottarens starka sidor att ständigt själv reflektera och inspirera idrottarna till att göra detsamma – tänkande aktiva blir bättre aktiva att utveckla genom systematisk uppföljning och utvärdering att ha en öppen dialog mellan coach och aktiva att ha viljan att utveckla sig själv först innan man börjar med andra Samtal mellan Hageskog och Fahlström Med boken Kreativ coaching följer en dvd, där författarna samtalar om innehållet i boken. Främst tar de upp ett antal dilemman som en coach kan hamna i. Det handlar till exempel om förtroende, laguttagningar, vinster och förluster, när utvecklingen avstannar. Situationer som ska inspirera till egna tankar; ”Hur skulle jag ha gjort i motsvarande situation?”